Konkursy, imprezy

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Ciekawe życie ptaków”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat różnych gatunków ptaków  oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu wartości przyrodniczych. Do konkursu zgłosiło się 58 szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Łączna liczba uczestników konkursu wyniosła 607 osób. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i artystyczna oraz pomysłowość i estetyka wykonanej pracy plastycznej.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu filmowego pt. „Jesień w przyrodzie”, Jelenia Góra

  Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat wartości przyrodniczych w najbliższym otoczeniu na terenie jeleniogórskich parków krajobrazowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Do konkursu zgłosiło się 7 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Łączna liczba uczestników konkursu wyniosła 28 osób. Kryteriami oceny była wartość przyrodnicza, estetyczna i techniczna filmu.

Czytaj więcej...

Konkurs wojewódzki Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych na plakat przyrodniczy rozstrzygnięty!

   Spośród wielu prac nadesłanych ze szkół gimnazjalnych całego województwa dolnośląskiego nagrodzono siedem najlepszych. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne - prace były wykonywane różnymi technikami i na wiele ciekawych sposobów przedstawiały walory przyrodnicze i kulturowe Parków Krajobrazowych DZPK O/Wałbrzych, zachęcając do ich odwiedzenia. Po burzliwych naradach postanowiono nagrodzić następujące osoby:

Czytaj więcej...

Konkursu plastyczny na plakat przyrodniczy „Promujemy Parki Krajobrazowe województwa dolnośląskiego”, Wałbrzych

 

  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych zaprasza gimnazjalistów do udziału w konkursie wojewódzkim na plakat promujący 4 parki krajobrazowe: Książański Park Krajobrazowy, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Park Krajobrazowy Gór Sowich. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Regulamin konkursu

Szablon plakatu

 

XIV edycjia konkursu pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

   Zapraszamy do udziału w XIV edycji ponadregionalnego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych Polski. pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", w załączeniu do pobrania : Regulamin, Karta Zgłoszeniowa i Protokół z przeprowadzenia I etapu.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Protokół z przeprowadzenia I etapu

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu fotograficznego „Dolina Baryczy - miejsca piękne i nieznane”, Wrocław

   W dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowym w Krośnicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom, III edycji konkursu fotograficznego „Dolina Baryczy - miejsca piękne i nieznane”.
Konkurs został skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” z części wielkopolskiej i dolnośląskiej.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursów przyrodniczych, Jelenia Góra

   W dniu 13 czerwca 2014 roku podczas spotkania pt. „Festyn pełen atrakcji” i  podsumowania konkursów ekologicznych pt. „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze” odbyło się uroczyste wręczenie nagród dotyczące dwóch konkursów przyrodniczych organizowanych przez DZPK Oddział Jelenia Góra. Spotkanie miało charakter imprezy plenerowej w parku przy Pałacu w Bukowcu i związane było z licznymi atrakcjami i warsztatami edukacyjnymi dla uczestników festynu, a przede wszystkim wręczaniem nagród w konkursach ekologicznych. Organizatorem spotkania był Związek Gmin Karkonoskich, z którym DZPK Oddział Jelenia Góra ściśle współpracuje jako partner działań edukacyjnych i merytorycznych związanych z Rudawskim Parkiem Krajobrazowym.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Strzel fotę! Kumasz?”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia wybranego gatunku płaza/płazów w jego naturalnym środowisku. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Łączna liczba uczestników konkursu wyniosła 47 osób. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i techniczna nadesłanych prac fotograficznych.
Laureaci konkursu fotograficznego:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Wiosenna łąka”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci nt. bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu roślin i zwierząt. W konkursie udział wzięło 15 przedszkoli regionu jeleniogórskiego. Zgłoszonych zostało 215 prac plastycznych. Komisja konkursowa, oceniając wartości artystyczne, merytoryczne, pomysłowość i wkład pracy własnej, wyłoniła 3 laureatów konkursu i nadała 4 wyróżnienia.

Czytaj więcej...