Konkursy, imprezy

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę wieży widokowej

   Dnia 21 czerwca 2016 r., rozstrzygnięto konkurs na nazwę wieży widokowej posadowionej na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, pod hasłem: „Wieża widokowa nazwy szuka dziś, jeśli na nią wpadniesz szybko do nas pisz!”. Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, na konkurs wpłynęło 27 kart zgłoszeniowych, uczniów z sześciu placówek oświatowo-wychowawczych:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Wysokiej;
Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Przemkowie;
Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałem Integracyjnym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie;
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach;
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie;
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.
Wszystkie zaproponowane nazwy wieży widokowej były niezwykle ciekawe, inspirujące i oryginalne.

Czytaj więcej...

Wojewódzki konkurs fotograficzny pt. „Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska” rozstrzygnięty!!!

   Konkurs fotograficzny "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska" spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony szkół województwa dolnośląskiego. Zadanie postawione w regulaminie nie było łatwe: należało wykonać fotografię przedstawiającą obiekt sakralny z terenu lub okolicy jednego spośród 12 Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska. Poza stroną techniczną fotografii oceniano przede wszystkim oryginalność obiektu, ciekawy sposób ujęcia tematu, emocje przekazane odbiorcy za pomocą aparatu fotograficznego…
Spośród stu kilkudziesięciu pięknych prac nadesłanych do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Oddział Wałbrzych wyłoniono najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe i gimnazja. Po długich i burzliwych debatach komisji wybrano następujących zwycięzców:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Przyrodę szanuję – śmieci segreguję”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było kształtowanie postawy ekologicznej dzieci związanej z segregacją odpadów, promowanie działań na rzecz ochrony przyrody oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Do konkursu zgłoszonych zostało 62 prace plastyczne z 8 jednostek przedszkolnych i szkolnych regionu jeleniogórskiego. Autorami prac były dzieci w wieku przedszkolnym. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i artystyczna oraz wkład pracy własnej dzieci w wykonanie prac plastycznych.

Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce – Marcin Kapusta – Szkoła Podstawowa w Pławnej Oddział Przedszkolny w Wojciechowie

II miejsce – Łucja Pawlikowska – Niepubliczne Przedszkole ,,Tuptuś” w Jeleniej Górze

III miejsce – Kaja Marciocha – Niepubliczne Przedszkole ,,Tuptuś” w Jeleniej Górze

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Wiosenne przebudzenie”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było odkrywanie wartości przyrodniczych związanych z wiosenną roślinnością na terenie parków krajobrazowych oraz rozwijanie zdolności artystycznych w fotografowaniu przyrody. Do konkursu zgłoszonych zostało 119 prac fotograficznych z 9 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i techniczna nadesłanych prac fotograficznych.

Laureaci konkursu fotograficznego:

I miejsce – Anna Jarosz – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

II miejsce – Nikola Kałczor – Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim

III miejsce – Julia Orczyk – Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim

Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. w Bukowcu.

 

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Bajkowa przygoda”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było zapoznanie się uczniów z utworami literackimi na temat zwierząt i wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wybraną bajkę przyrodniczą. Do konkursu zgłoszonych zostało 448 prac plastycznych z 55 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Autorami prac byli uczniowie V-VI klas. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i artystyczna nadesłanych prac plastycznych.

Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce – Jessica Kot – Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

II miejsce – Natalia Rejczyk – Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

III miejsce – Piotr Stangret – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. na spotkaniu edukacyjnym w Pałacu w Bukowcu.

 

II - powiatowy etap V edycji konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”

   W dniu 06 maja 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II - powiatowy etap V edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 32 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 1141 uczniów.

Czytaj więcej...

Finał V edycji konkursu fotograficznego „Ptaki Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy”

   W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V edycji konkursu fotograficznego „Ptaki  Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy”.
Konkurs został skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” z części wielkopolskiej i dolnośląskiej.
Do konkursu zgłosiło się 115 uczestników z 20 szkół, łącznie wpłynęło ok. 300 prac.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu „Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom”

   Dnia 13 maja  2016r. w siedzibie DZPK o/Legnica – Myślibórz odbyło posiedzenie komisji konkursowej i wyłonienie laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Województwa dolnośląskiego.
Celem konkursu było: poszerzenie wiedzy dzieci na temat życia ptaków, ich ochrony oraz roli w przyrodzie, przekazanie dzieciom jak mogą we własnym otoczeniu stworzyć dla ptaków i innych zwierząt miejsce do życia a także uświadomienie dzieciom, dlaczego warto mieć ptaki w ogrodzie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”, Przemków

   Dnia 10 maja 2016 r., rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi, pod hasłem: „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, na konkurs wpłynęło 20 prac plastycznych, uczniów z trzech placówek oświatowo-wychowawczych:
Zespół Edukacyjny w Gaworzycach, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego,
ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Rybna 3 a, 59-170 Przemków. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice. Wszystkie prace uczniów były niezwykle interesujące, z wyraźnym zrozumieniem przesłania jakiemu przyświecał temat konkursu.

Czytaj więcej...

Konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, Przemków

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89. Wznawia konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - Oddział Legnica, Piotrowice 89, 59-170 Przemków - Przemkowski Park Krajobrazowy. Celem konkursu jest wybór nazwy wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”. Nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji wieży widokowej znajdującej się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” i umieszczana na materiałach informacyjnych i promocyjnych takich, jak m.in.: plakaty, foldery, prezentacje, serwis internetowy DZPK oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów biorący udział w zajęciach terenowych prowadzonych na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno” oraz w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie”.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia