Konkursy, imprezy

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Wiosenne przebudzenie”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było odkrywanie wartości przyrodniczych związanych z wiosenną roślinnością na terenie parków krajobrazowych oraz rozwijanie zdolności artystycznych w fotografowaniu przyrody. Do konkursu zgłoszonych zostało 119 prac fotograficznych z 9 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i techniczna nadesłanych prac fotograficznych.

Laureaci konkursu fotograficznego:

I miejsce – Anna Jarosz – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

II miejsce – Nikola Kałczor – Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim

III miejsce – Julia Orczyk – Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim

Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. w Bukowcu.

 

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Bajkowa przygoda”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było zapoznanie się uczniów z utworami literackimi na temat zwierząt i wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wybraną bajkę przyrodniczą. Do konkursu zgłoszonych zostało 448 prac plastycznych z 55 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Autorami prac byli uczniowie V-VI klas. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i artystyczna nadesłanych prac plastycznych.

Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce – Jessica Kot – Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

II miejsce – Natalia Rejczyk – Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

III miejsce – Piotr Stangret – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. na spotkaniu edukacyjnym w Pałacu w Bukowcu.

 

II - powiatowy etap V edycji konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”

   W dniu 06 maja 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II - powiatowy etap V edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 32 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 1141 uczniów.

Czytaj więcej...

Finał V edycji konkursu fotograficznego „Ptaki Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy”

   W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V edycji konkursu fotograficznego „Ptaki  Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy”.
Konkurs został skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” z części wielkopolskiej i dolnośląskiej.
Do konkursu zgłosiło się 115 uczestników z 20 szkół, łącznie wpłynęło ok. 300 prac.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu „Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom”

   Dnia 13 maja  2016r. w siedzibie DZPK o/Legnica – Myślibórz odbyło posiedzenie komisji konkursowej i wyłonienie laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych Województwa dolnośląskiego.
Celem konkursu było: poszerzenie wiedzy dzieci na temat życia ptaków, ich ochrony oraz roli w przyrodzie, przekazanie dzieciom jak mogą we własnym otoczeniu stworzyć dla ptaków i innych zwierząt miejsce do życia a także uświadomienie dzieciom, dlaczego warto mieć ptaki w ogrodzie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”, Przemków

   Dnia 10 maja 2016 r., rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi, pod hasłem: „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój kawałek Ziemi”.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, na konkurs wpłynęło 20 prac plastycznych, uczniów z trzech placówek oświatowo-wychowawczych:
Zespół Edukacyjny w Gaworzycach, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego,
ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Rybna 3 a, 59-170 Przemków. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice. Wszystkie prace uczniów były niezwykle interesujące, z wyraźnym zrozumieniem przesłania jakiemu przyświecał temat konkursu.

Czytaj więcej...

Konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, Przemków

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89. Wznawia konkurs na nazwę wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - Oddział Legnica, Piotrowice 89, 59-170 Przemków - Przemkowski Park Krajobrazowy. Celem konkursu jest wybór nazwy wieży widokowej na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”. Nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji wieży widokowej znajdującej się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” i umieszczana na materiałach informacyjnych i promocyjnych takich, jak m.in.: plakaty, foldery, prezentacje, serwis internetowy DZPK oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów biorący udział w zajęciach terenowych prowadzonych na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno” oraz w rezerwacie przyrody „Stawy Przemkowskie”.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi pod hasłem „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”.

   Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów postaw oraz nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Ma również upowszechniać wiedzę na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych (klasy IV- VI)   z terenu gmin położonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.  Pracę plastyczną należy wykonać na białej kartce papieru w formacie A3 przy użyciu kredek (pastele, kredki ołówkowe lub świecowe). Każda praca powinna przedstawiać jedno działanie proekologiczne (ochrona środowiska), którego wcielenie w życie pozwoli chronić zarówno Ziemię jako planetę, jak i walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, którego fragment jest tytułowym „Kawałkiem Ziemi” (np.: segregacja i recykling odpadów, oszczędzanie wody, energii, zachowanie krajobrazu itp.).


Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

V edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”

   W dniu  06 kwietnia 2016 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego pt. „ Przyroda wokół nas”- V edycja. Do konkursu zgłosiły się 32 szkoły podstawowe łącznie 1141 uczniów.

Czytaj więcej...

XXII EDYCJA CAŁOROCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CHEŁMY W OBIEKTYWIE”

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ODDZIAŁ LEGNICA -MYŚLIBÓRZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W PASZOWICACH

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W XXII EDYCJI CAŁOROCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CHEŁMY W OBIEKTYWIE”


   Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” i jego otuliny przez prace wykonane przez fotografów – amatorów, w dwóch kategoriach wiekowych: junior do 18 lat oraz senior – powyżej 18 lat.

  Tematyką nadsyłanych fotografii jest piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej oraz życie codzienne mieszkańców.

  Prace należy przesyłać do 18 listopada 2016 r. do siedziby organizatorów.


Regulamin konkursu


Serdecznie zapraszamy