Konkursy, imprezy

Konkurs „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi pod hasłem „Przemkowski Park Krajobrazowy - mój Kawałek Ziemi”.

   Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów postaw oraz nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Ma również upowszechniać wiedzę na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych (klasy IV- VI)   z terenu gmin położonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.  Pracę plastyczną należy wykonać na białej kartce papieru w formacie A3 przy użyciu kredek (pastele, kredki ołówkowe lub świecowe). Każda praca powinna przedstawiać jedno działanie proekologiczne (ochrona środowiska), którego wcielenie w życie pozwoli chronić zarówno Ziemię jako planetę, jak i walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, którego fragment jest tytułowym „Kawałkiem Ziemi” (np.: segregacja i recykling odpadów, oszczędzanie wody, energii, zachowanie krajobrazu itp.).


Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

V edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”

   W dniu  06 kwietnia 2016 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego pt. „ Przyroda wokół nas”- V edycja. Do konkursu zgłosiły się 32 szkoły podstawowe łącznie 1141 uczniów.

Czytaj więcej...

XXII EDYCJA CAŁOROCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CHEŁMY W OBIEKTYWIE”

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ODDZIAŁ LEGNICA -MYŚLIBÓRZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W PASZOWICACH

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W XXII EDYCJI CAŁOROCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CHEŁMY W OBIEKTYWIE”


   Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” i jego otuliny przez prace wykonane przez fotografów – amatorów, w dwóch kategoriach wiekowych: junior do 18 lat oraz senior – powyżej 18 lat.

  Tematyką nadsyłanych fotografii jest piękno przyrody, walory krajobrazowe, zabytki kultury materialnej oraz życie codzienne mieszkańców.

  Prace należy przesyłać do 18 listopada 2016 r. do siedziby organizatorów.


Regulamin konkursu


Serdecznie zapraszamy

Wyniki IV wojewódzkiego etapu XV - edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

    Dnia 17.03.2016r. o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XV edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

W konkursie zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach reprezentująca Książański  Park Krajobrazowy,  w składzie:

1. Anna Rajca
2. Julia Dubina
3. Jakub Dmitruk
4. Dawid Bujczenko

Pod opieką : Katarzyny Cabanek

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny pt. "Wiosenne przebudzenie", Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu jeleniogórskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Wiosenne przebudzenie".
Prace konkursowe należy przesyłać do 10 maja 2016r. na adres DZPK Oddział Jelenia Góra.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia do konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu fotograficznego dostępne są w
regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 75 75 53 735

Konkurs fotograficzny "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska", Wałbrzych

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska". Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu związanego z kultem religijnym z terenu i z najbliższych okolic jednego z 12 Parków Krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa kulturowego Parków Krajobrazowych oraz zachęcenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do poznawania zabytków w okolicach swoich miejscowości.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Inspiracje i przykłady fotografii

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w załącznikach oraz pod numerem telefonu 74 850 88 11

Wojewódzki konkurs plastyczny "Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom".

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Legnica - Myślibórz serdecznie zaprasza uczniów z Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych klas 1-3 do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym "Zaprojektuj ogród przyjazny ptakom".

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2016r. do oddziału Legnica-Myślibórz

Etap 1: składanie prac konkursowych w najbliższym oddziale DZPK (Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra) do 29 kwietnia 2016r.

Wyłonienie 3 najlepszych prac przez komisje wyłonioną przez organizatora do dnia 18 maja 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu plastycznego dostępne są w
regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 76-870-80-02

Konkurs plastyczny pt. „Bajkowa przygoda”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów V i VI klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bajkowa przygoda”.

Prace konkursowe należy przesyłać do 13 maja 2016r. na adres DZPK Oddział Jelenia Góra.


Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia do konkursu
Załącznik nr 1 do konkursu
Załącznik nr 2 do konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu plastycznego dostępne są w
regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 75 75 53 735.

Konkurs plastyczny „Przyrodę szanuję – śmieci segreguję”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza dzieci z przedszkoli i klas zerowych szkół regionu jeleniogórskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „PRZYRODĘ SZANUJĘ – ŚMIECI SEGREGUJĘ”.  Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej koncepcję segregacji odpadów. Informujemy, że formularze zgłoszenia i prace konkursowe można nadsyłać do dnia 18 maja 2016 roku.

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej i dostępne są do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Szczegółowe informację dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie, a także u p. Justyny Kowalskiej pod nr telefonu 75 755 37 35

Szkoły, które zakwalifikowały się do IV (wojewódzkiego) etapu XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2015-2016r.

    Dnia 15 stycznia 2016 odbył się III etap – parkowy, XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, który odbędzie się dnia 17 marca 2016 r.  o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Lista gatunków roślin i zwierząt chronionych obowiązująca na IV -wojewódzkim etapie.

Czytaj więcej...