„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”- XIII edycja, II etap gminny

   W dniu 07 listopada 2013r. odbył się I -szkolny etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”-  XIII edycja . Do tegorocznej edycji konkursu udział zgłosiło 48 gimnazjów z 37 gmin województwa dolnośląskiego – łącznie 1450 uczniów. Po etapie szkolnym zostały wyłonione 4 osobowe reprezentacje szkolne,  złożone z uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Te reprezentacje będą  rywalizować ze szkołami w obrębie danej gminy, na etapie II. W gminie, na terenie której w konkursie udział wzięło tylko jedno gimnazjum, etap gminny się nie odbędzie, szkoła kwalifikuje się  bezpośrednio do III etapu-parkowego. W związku z powyższym w dniu 12 grudnia 2013r. o godz. 10:00, w etapie II gminnym wezmą udział uczniowie z następujących gimnazjów:


Park Krajobrazowy Gór Sowich:


1.Gimnazjum nr 2, ul. Parkowa 12 z Bielawy pod opieką Pani Doroty Ślisz.


2.Gimnazjum nr 5 ul Szkolna 5, 58-260 Bielawa, pod opieką Pani Jolanty Kupis.


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Urząd Miejski w Bielawie, Pl. Wolności 1, osoba kontaktowa Pani Wioletta Wróbel Wechyrycz


Książański Park Krajobrazowy:


1. Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, pod opieką Pana Piotra Farej


2. Gimnazjum Nr 2 w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 4, pod opieką Pani Agnieszki Bielawskiej


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Gimnazjum Nr 2 w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 4


Ślężański Park Krajobrazowy:


1. Gimnazjum Gminne w Sobótce, ul. Świdnicka 20 a, pod opieką Pani Magdaleny Wysockiej


2. Gimnazjum Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Słoneczna 31, pod opieką Pani Iwony Stankiewicz


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Gimnazjum Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Słoneczna 31
Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”


1. Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu ul. Wojska Polskiego 3a , pod opieką Pani Aleksandry Twardochleb


2. Publiczne Gimnazjum w Wołowie, ul. Komuny Paryskiej 18, pod opieką Pani Ireny Czepnik


3. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wołowie ul. Trzebnicka 14, pod opieką Pani Renaty Stefanowskiej


4. Niepubliczne Dwujęzyczne Gimnazjum przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie, ul. Zaułek Zielony 20, pod opieką Pani Justyny Rydzak


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Urząd Miasta i Gminy Wołów, Rynek 1


Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”


1. Gimnazjum w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 6, pod opieką Pani Ireny Wilińskiej


2. Gimnazjum w Jaszkotlu, pod opieką Pani Teresy Giza


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Gimnazjum w Jaszkotlu,


Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”


1. Gimnazjum w Sulowie, ul. Szkolna 6, pod opieką Pani Hanny Jankowskiej


2. Gimnazjum we Wróblińcu, pod opieką Pani Doroty Piec


3.Gimnazjum w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7, pod opieką Pani Magdaleny Dzielickiej


4.Społeczne Gimnazjum AdAstra w Miliczu , ul. 11 –go Listopada 5, pod opieką Pani Marty Oczkowskiej


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B.


Park Krajobrazowy „Chełmy”


1. Gimnazjum nr 2  w Jaworze, pl. Bankowy 1, pod opieką Pani Jolanty Adamskiej


2. Gimnazjum nr 1 w Jaworze , ul. Moniuszki 4, pod opieką Pani Marioli Kobylskiej


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Gimnazjum nr 1 w Jaworze , ul. Moniuszki 4,

Życzymy sukcesów!