Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Moja rzeka”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia rzeki, potoku, strumyka, cieku wodnego na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i techniczna oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze nadesłanych prac fotograficznych.

Laureaci konkursu fotograficznego:
I miejsce – Miłosz Jodzis – Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
II miejsce – Konrad Wyroba – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
III miejsce – Weronika Płaskocińska – Gimnazjum w Budziszowie Wielkim
Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.

Fot. 1
I miejsce – Potok Kalnica, Rudawski Park Krajobrazowy

Fot. 2
II miejsce – Rzeka Bystrzyca, Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”

Fot. 3
III miejsce – Potok Jawornik, Park Krajobrazowy „Chełmy”