Wyniki konkursu plastycznego pt. „Co w trawie piszczy?”, DZPK o/WAŁBRZYCH-STRACHOCIN

   Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, rozpoznawanie mieszkańców ściółki i runa leśnego, upowszechnianie wiedzy na temat Śnieżnickiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 420 prac konkursowych z 21 szkół podstawowych regionu wałbrzyskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego pt. „Co w trawie piszczy?”:

W kategorii klasy I – III:

I.    MIEJSCE: Sandra Michalak – Zespół Szkół w Międzylesiu – klasa III Szkoła Podstawowa – opiekun Iweta Leśniak

II.    MIEJSCE: Aleksandra Golianek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju klasa III b – Szkoła Podstawowa – opiekun Dorota Urbańczyk

III.    MIEJSCE: Kacper Plaszczak – Szkoła Podstawowa w Krosnowice – klasa III a Szkoła Podstawowa – opiekun Magdalena Ferenz

Wyróżnienie: Karolina Matusik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu – klasa II a Szkoła Podstawowa – opiekun Aneta Matusik
 
Wyróżnienie: Oliwia Jagieła – Zespół Szkół nr 1 w Jugowie – klasa I Szkoła Podstawowa – opiekun Barbara Kalitowska

W kategorii klasy IV – VI:

I.    MIEJSCE: Aniela Michalska – Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie Zdroju – klasa VI Szkoła Podstawowa – opiekun Joanna Rychlik

II.    MIEJSCE: Oliwia Majka – Zespół Szkół w Międzylesiu – klasa VI Szkoła Podstawowa – opiekun Barbara Lewandowska

III.    MIEJSCE: Kalina Pawlaczyk – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej – klasa IV Szkoła Podstawowa – opiekun Justyna Mytych-Pawlaczyk

 
Wyróżnienie: Klaudia Czekaj – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej – Klasa VI b Szkoła Podstawowa – opiekun Ewa Miszkuro-Kulaszewska
 
Wyróżnienie: Małgorzata Zagórska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej – Klasa V Szkoła Podstawowa – opiekun Ewa Głowacka-Żuk


Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Wszyscy laureaci oraz szkoły nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu. Termin wręczenia nagród zostanie przesłany drogą elektroniczną oraz telefoniczną.